Consult

Bij een eerste consult inventariseert de Chiropractor uw gezondheidsklachten om de oorsprong van uw klachten goed te kunnen duiden. U neemt hiervoor samen met de chiropractor een uitgebreide vragenlijst door. Op basis daarvan wordt er een dossier aangemaakt en kan de Chiropractor enkele testen uitvoeren. Vervolgens wordt het behandelplan en het aantal te verwachten behandelingen met u besproken. Meestal zijn er meerdere behandelingen nodig om de pijn goed weg te krijgen. Hoeveel behandelingen en met welke frequentie is afhankelijk van de duur en de ernst van de pijnklacht in combinatie met u lichamelijke conditie.